Tjänster för privatpersoner

Vi kan hjälpa dig med alla sorters el-problem från planering och installationer vid nybygge, till löpande servicearbete. Vi hjälper också till med felsökningar och reparationer.

Krukor och lampor hänger från taket

Stora och små installationer

Felsökning

Har du ett problem med strömmen i ditt hem men är osäker på orsaken? Med våra kompetenta elektriker får du hem en behörig elektriker som felsöker och åtgärdar problemet.

Reparationer

Ibland går saker sönder, då kan du kontakta oss och få hjälp med service och installationsjobb.

Installera fiber

Att installera fiber i huset kan höja värdet när du säljer bostaden i och med de ökande kraven på datahastighet och bandbredd. Vi utför installation av fiber via samarbetspartner.

Solcellsinstallationer hos privatperson

Sverige uppfattas ofta som ett solfattigt land, men i södra Sverige har vi ungefär lika många soltimmar som centrala Europa. En installation av solceller ger dig en möjlighet att sänka sina elkostnader.
Innan installationen rådger och beräknar (projekterar) vi för en säker och smidig installation av solcellerna.

Billaddare hos privatperson

En laddstation är lätt att använda, lätt att sköta och ger möjligheten att köra utsläppsfritt.
Du kan dessutom få 50% av din installation betald via Klimatklivet, ett investeringsstöd med syfte att minska utsläppen av koldioxid. Läs mer genom att trycka här.

Ska du bygga nytt, bygga ut eller renovera?

Hos oss får du hjälp med det elektriska. Vi installerar:

  • El.
  • Tele.
  • Belysningsinstallationer.
  • Styrsystem (smarta hem)
  • Inbrottslarm.
  • Passagesystem.
  • Brand och utrymningslarm.
  • Kameraövervakning.
  • Ljudanläggningar.
  • Bildanläggningar, displayer, projektorer.