Service

Vi erbjuder service till små och stora företag, fastighetsbolag och offentliga verksamheter. 

Serviceuppdragen kan till exempel handla om felsökning, reparationer, underhåll, renovering eller installationer.

En arbetare i klättrar på en stege

Stora och små installationer

Som en del av vår service installerar vi:

 • Kraftinstallationer, centraler, ställverk.
 • Solcellsinstallationer.
 • Belysningsinstallationer.
 • Styrsystem (smarta hem)
 • Datanät, koppar och fiberinstallation.
 • Inbrottslarm.
 • Passagesystem.
 • Brand och utrymningslarm.
 • Kameraövervakning.
 • Ljudanläggningar.
 • Bildanläggningar, displayer, projektorer.
 • Konferensteknik.

SERVICEAVTAL MED KVILLINGE EL​

Beroende på ditt behov kan vi teckna ett serviceavtal. Avtalen utgår alltid från vad du behöver i just dina förutsättningar.