Industri

Vi utför förebyggande underhåll och avhjälper fel i utrustningar. Vi utför också en mängd installationsarbeten från lågspänning till högspänning, reservkrafts- och avbrottssäkra system för säker elförsörjning, skyddssystem och driftövervakningssystem för elkraftsystem.

En arbetare i varselkläder är på ett tak i skymningen

Exempel på våra industritjänster

Installationer för kraftförsörjning

Vi vet att elförsörjningen är affärskritisk och att ett strömavbrott kan orsaka stora problem. Vi har många års erfarenhet av att hantera transformatorer, generatorer, kontrollskåp och switchboards. Vi installerar och driftsätter system för kraftförsörjning till alla typer av industrier.

Installationer för processtyrningar

Vi installerar och felsöker processtyrningar, både nya PLC och drivsystem.

Solcellsinstallationer för industri

Sverige uppfattas ofta som ett solfattigt land, men i södra Sverige har vi ungefär lika många soltimmar som centrala Europa. En installation av solceller ger dig en möjlighet att sänka dina elkostnader.
Innan installationen projekterar vi för en säker och smidig installation av solcellerna.

Billaddare för industri

En laddstation är lätt att använda, lätt att sköta och ger möjligheten att köra utsläppsfritt. Att som företag erbjuda en laddstolpe på jobbet är en praktisk förmån för dina anställda. Det signalerar också att ditt företag prioriterar hållbarhet. Du kan dessutom få 50% av din installation betald via Klimatklivet, ett investeringsstöd med syfte att minska utsläppen av koldioxid. Läs mer genom att trycka här.

Installation av ställverk

Ställverkets funktion är avgörande för att upprätthålla drift. Vi erbjuder kompletta system med kabelskåp och ställverk från gatan och hela vägen fram. Vi utför också installation av högspännings ställverk via samarbetspartner.

Även installationer inom:

  • Kraft.
  • Belysning.
  • El.
  • Data.
  • Tele.
  • Säkerhetsanläggningar.