Rikshem

Rikshem är ett av Sveriges största privata bostadsbolag och erbjuder boenden över hela Sverige. Vi har ett långt samarbete med Rikshem i Norrköpings-området vilket gör att vi vet var alla el-centraler finns och när det är dags för service.